Analiza pracy

Analiza pracy jest jednym z podstawowych narzędzi gospodarowania kapitałem ludzkim. Polega ona na badaniu: czynności podejmowanych na poszczególnych stanowiskach, warunkach i sposobach wykonywania zadań, powiązaniach z innymi stanowiskami oraz wynikających z tego wymaganiach kwalifikacyjnych. Analiza pracy wymaga określenia celów, którym będą służyły jej wyniki. Można wskazać jej cele psychologiczne oraz pozapsychologiczne. Wyniki analizy pracy służą określeniu wymaganych profili kompetencyjnych lub profili cech osobowych potrzebnych do wydajnego wykonywania pracy. Źródła informacji wykorzystywanych w analizie pracy to (Pocztowski): proces pracy (zadania do wykonania, wielkości wejściowe i wyjściowe, wyposażenie, przebieg czynności), dokumentacja stanowiska pracy (zakresy czynności, instrukcje techniczne i obsługi), wiedza osób uczestniczących w procesie pracy (pracownik, kierownik, współpracownicy).

Analizę pracy, w uproszczonym schemacie, można sprowadzić do odpowiedzi na cztery pytania:

– Co pracownik robi?

– W jaki sposób wykonuje swoją pracę?

– Dlaczego wykonuje takie właśnie czynności?

– Jakich czynności wymaga wykonywanie tej pracy? (Michoń)

Dodaj komentarz

Font Resize
Contrast