Rekrutacja i selekcja

Selekcja i pre-selekcja

Selekcja kandydatów polega na ocenie ich przydatności do pracy w określonej firmie, na sprecyzowanym stanowisku pracy i wskazaniu osoby o największej przydatności. Selekcja może mieć charakter pozytywny lub negatywny.          Proces selekcji zazwyczaj rozpoczyna analiza dokumentów aplikacyjnych, zwana preselekcją. Kryteria preselekcji mogą być różnie określane. Niezależnie od tego jak je nazwiemy na ogół osoba odpowiedzialna […]

HR definicje

Executive search – to obsadzanie najwyższych stanowisk; kierowniczych i specjalistycznych. Direct search – to pozyskiwanie kandydatów do pracy metodą kontaktów bezpośrednich. Head hunter po polsku określany jest łowcą głów; to osoba, która w ramach direct search dyskretnie dociera do namierzonych wcześniej potencjalnych kandydatów. Executive search consultants konsultanci obsadzający najwyższe stanowiska metodą executive serach; bardziej formalne […]

Metody rekrutacji

Do podstawowych metod rekrutacji należą: ogłoszenia, Internet, banki danych oraz poszukiwania bezpośrednie. Na portalach internetowych można umieszczać ogłoszenia rekrutacyjne, jednocześnie strony z CV stanowią bank danych osób poszukujących zatrudnienia. Wybór najlepszej metody zazwyczaj będzie uzależniony od czynników takich jak: czasochłonność, pracochłonność i kosztochłonność. Tabela. 1. Zestawienie metod rekrutacji (Suchar)   Wyszczególnienie   Ogłoszenia   Internet […]

Wybór kanałów rekrutacji

Przy wyborze miejsca ogłoszenia pracodawca kieruje się odpowiednim sprofilowaniem ogłoszenia do grupy docelowej. Kluczowe kwestie w konstruowaniu ogłoszenie rekrutacyjnego to elementy graficzne i tekst. Istotnymi elementami ogłoszenia są: nazwa stanowiska, określenie pracodawcy (pod warunkiem, że pracodawca nie zastrzega anonimowości), miejsce pracy, opis wynagrodzenia (zazwyczaj ogłoszenie ogranicza się do opisów typu: atrakcyjne, prowizyjne), zakres obowiązków, opis […]

Segmentacja rynku pracy

Podział rynku pracy na części wedle przyjętych kryteriów o charakterze zawodowym, przestrzennym, branżowym czy organizacyjnym nazywany jest jego segmentacją. Segmentacja rynku pracy wiąże się z procesem rekrutacji, a zwłaszcza prowadzonym w jej ramach naborem kandydatów, który może mieć charakter wąski bądź szeroki. Rekrutacja wąska polega na skierowaniu oferty pracy do stosunkowo ściśle określonej grupy kandydatów. […]

Funkcje rekrutacji

Zainteresowanie potencjalnych kandydatów ofertą pracy i skłonienie ich do ubiegania się o daną pracę określane jest rekrutacją, a niekiedy naborem lub werbunkiem. Proces ten, jeśli prowadzony jest prawidłowo, powinien wzbudzić zainteresowanie odpowiednich kandydatów i odwieść od aplikowania osoby nie spełniające wymagań wyjściowych. Gdy ma to miejsce nabór spełnia trzy podstawowe funkcje: informacyjną, motywacyjną oraz wstępnej […]

Profile kompetencyjne

Do coraz częściej wykorzystywanych metod czy technik przygotowania profilu kandydata należą profile kompetencyjne. Profil kompetencyjny jest charakterystyką kandydata przedstawioną za pomocą kompetencji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku. W tworzeniu profili kompetencyjnych kompetencje rozumiane są jako pojęcie szersze od kwalifikacji, dotyczące ogółu trwałych właściwości człowieka, tworzących związek przyczynowo-skutkowy z osiąganymi przez niego wysokimi […]

Wielka Piątka Czynników Osobowości

Z procesem tworzenia profilu kandydata nieodzownie wiąże się określenie pożądanych cech psychologicznych. W skutecznym zrealizowaniu tego niełatwego zadania najbardziej bezpieczne wydaje się wykorzystanie sprawdzonego modelu. Do najpowszechniejszych należy przekonanie o występowaniu Wielkiej Piątki Czynników Osobowości. Autorami najbardziej spopularyzowanej wersji Wielkiej Piątki, czyli pięcioczynnikowego modelu osobowości są Paul Costa i Jeff McCrae, którzy skonstruowali popularny na […]

Siedmiopunktowy plan Rodgera

Do najbardziej znanych schematów tworzenia profili wymagań stanowiska pracy należy „siedmiopunktowy plan Rodgera”, który został opracowany jeszcze w latach 50. XX wieku. Plan ten zawiera gotową listę następujących cech: Cechy fizyczne: zdrowie, wygląd zewnętrzny, sposób mówienia i zachowania. Wiedza: wykształcenie i doświadczenie. Ogólna inteligencja: zdolności intelektualne i procesy myślowe. Specjalne uzdolnienia: zręczność manualna, łatwość operowania […]

Profil kandydata

Profil kandydata to lista cech, jakimi powinien się charakteryzować idealny kandydat. Dlatego zwykło się mawiać o profilu idealnego kandydata. Istotna jest zarówno lista cech kandydata, jak i stopień ich natężenia. Profil składa się z określeń o rozmaitej treści, z różnorodnych dziedzin, o odmiennym stopniu ogólności. Wskazane w profilu  cechy powinny być precyzyjnie zdefiniowane oraz możliwe […]
Font Resize
Contrast