Kontakt

Bądźmy w kontakcie

1) Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego karierazpwsw.pl przetwarzane są Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich, 37-700 Przemyśl, NIP: 795-22-13-669, REGON: 651431983, będącą w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2) PWSW serwis internetowy karierazpwsw.pl przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
-podjęcie działań zmierzających do zarejestrowania się w serwisie internetowym karierazpwsw.pl oraz korzystania z serwisu;
-marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez PWSW;
-wewnętrznych celów administracyjnych PWSW.

3) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
– podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu PWSW na podstawie zawartej z PWSW umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do dnia odwołania zgody
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie
6) w celu zmiany danych lub ich poprawienia należy skontaktować się z Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl lub mailowo na adres: rektorat@pwsw.pl
7) W przypadku uznania, iż przetwarzane przez PWSW Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

Font Resize
Contrast