O projekcie

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

zaprasza studentów/studentki wszystkich kierunków do udziału w projekcie

TWÓJ PEWNY KROK NA ŚCIEŻCE KARIERY –
ROZWÓJ WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG AKADEMICKIEGO BIURA KARIER  PWSW W PRZEMYŚLU WSPARCIEM ZAWODOWEGO STARTU STUDENTÓW”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu: 565 987,50 zł

Kwota dofinansowania projektu z UE: 545 308,50 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału Akademickiego Biura Karier Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług wspierających aktywność zawodową studentów/studentek.

Projekt obejmuje zadania związane z bezpośrednim wsparciem studentów/studentek
w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez ABK na rzecz studentów/studentek.

Udział w projekcie umożliwi studentom przygotowanie się do wejścia na rynek pracy zgodnie z oczekiwaniami pracodawców oraz zaplanowanie ścieżki edukacyjno – zawodowej zgodnie z indywidualnie zdiagnozowanymi kompetencjami zawodowymi. Natomiast kadra Akademickiego Biura Karier PWSW objęta wsparciem w ramach projektu wzmocni swoje kompetencje dotyczące aktywizacji zawodowej studentów, w tym w zakresie prowadzenia diagnozy predyspozycji zawodowych.

GRUPA DOCELOWA:

 1. 180 studentów/studentek (w tym 98 kobiet  i 82 mężczyzn) studiów stacjonarnych
  i niestacjonarnych wszystkich kierunków PWSW w Przemyślu.
 2. Pracownicy Akademickiego Biura Karier PWSW w Przemyślu.

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU – Studentów/Studentek

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe,
 2. Warsztaty z zakresu:
 3. Metod poszukiwania pracy i przygotowania do procesu rekrutacji
 4. Zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 5. Przedsiębiorczości, odkrywania i pobudzania potencjału przedsiębiorczego i/lub kreowania pomysłu na biznes
 6. d) Umiejętności miękkich w formie warsztatów tj.:
 • Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej;
 • Diagnozowanie dojrzałości do kariery;
 • Motywacja a kariera;
 • Zarządzanie czasem jako kompetencja konieczna w rozwoju zawodowym.

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU – Kadry ABK

Podnoszenie kompetencji pracowników ABK obejmujące:

 1. Pakiet szkoleń z zakresu wykorzystania narzędzi do badania kompetencji studentów:
 2. Szkolenie Zarządzanie Projektami,
 3. Szkolenia miękkie z zakresu:
 • współpracy w zespole,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • budowania wolontariatu
 • współpracy z interesariuszami rynku prac.

 

Kompetencje nabyte przez pracowników ABK zostaną wykorzystane w trakcie realizacji projektu w celu podniesienia jakości usług świadczonych na rzecz studentów/studentek.

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA:

 1. Zatrudnienie doradcy zawodowego,
 2. Indywidualne poradnictwo zawodowe,
 3. Podnoszenie kompetencji pracowników ABK,
 4. Zakup narzędzi do diagnozowania kompetencji studentów/studentek przez pracowników ABK,
 5. Organizacja Dni Aktywności Zawodowej PWSW obejmujących: Dzień Kariery, (seminaria, prelekcje, spotkania z pracodawcami), Targi Pracy, szkolenia i warsztaty dla studentów,
 6. Uruchomienie multimedialnej platformy współpracy studentów/absolwentów

z pracodawcami,

 1. Rozwój monitoringu karier zawodowych studentów/studentek,

TERMINY REKRUTACJI:

 1. Rekrutacja studentów
 • I tura rekrutacji : od 29.01.2018 r. do 31.03.2018 r.
 • II tura rekrutacji: od 01.10.2018 r. do 30.11.2018 r.
 • III tura rekrutacji: od 01.10.2019 r. do 30.11.2019 r.
 1. Rekrutacja pracowników ABK
 • od 29.01.2018 r. do 16.02.2018 r.

 

Font Resize
Contrast