Opis stanowiska pracy

Opis stanowiska pracy sporządzany jest na podstawie analizy pracy.
W literaturze fachowej można spotkać różne schematy  opisów stanowisk pracy, które różnią się ilością, układem oraz szczegółowością składników. Za najważniejsze elementy opisu stanowiska pracy można uznać: identyfikację (określenie) stanowiska pracy, ogólną charakterystykę stanowiska pracy (cel wykonywanej pracy), zależności służbowe, zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności, wymagania kwalifikacyjne, warunki pracy, relację do innych stanowisk pracy oraz uwagi dodatkowe.

Stanowisko pracy jest grupą zadań wykonywanych przez jedną osobę.
W każdej firmie jest tyle stanowisk ilu pracowników. Na stanowisko pracy składają się cztery elementy:

1) Zadania, 2) Środki realizacji zadań, 3) Uprawnienia, 4) Odpowiedzialność.

Dodaj komentarz

Font Resize
Contrast