Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ochrona prywatności użytkowników serwisu internetowego karierazpwsw.pl ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający nasze  stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż od 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone prawa związane z przetwarzaniem przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu Pani/Pana danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu internetowego karierazpwsw.pl
Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego karierazpwsw.pl przetwarzane są Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich, 37-700 Przemyśl, NIP: 795-22-13-669, REGON: 651431983, będącą w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

PWSW serwis internetowy karierazpwsw.pl przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. a) podjęcie działań zmierzających do zarejestrowania się w serwisie internetowym karierazpwsw.pl oraz korzystania z serwisu;
 2. b) marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez PWSW;
 3. c) wewnętrznych celów administracyjnych PWSW.

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

 1. a) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu PWSW na podstawie zawartej z PWSW umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, tj.

 1. a) w zakresie podjęcia działań rejestracyjnych oraz korzystania z serwisu przez okres do czasu zakończenia, tj. wyrejestrowania się z serwisu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;
 2. b) w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez PWSW, przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;
 3. c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów PWSW stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec tego przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem przez PWSW Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 1. a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 2. c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 3. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 4. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
 5. f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

W przypadku uznania, iż przetwarzane przez PWSW Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty serwisu PWSW  powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach.

PWSW jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować elektronicznie lub pocztą tradycyjną. Szczegóły dostępne są w zakładce KONTAKT.

Font Resize
Contrast