Profil kandydata

Profil kandydata to lista cech, jakimi powinien się charakteryzować idealny kandydat. Dlatego zwykło się mawiać o profilu idealnego kandydata. Istotna jest zarówno lista cech kandydata, jak i stopień ich natężenia. Profil składa się z określeń o rozmaitej treści, z różnorodnych dziedzin, o odmiennym stopniu ogólności. Wskazane w profilu  cechy powinny być precyzyjnie zdefiniowane oraz możliwe do zweryfikowania. Właściwości składające się na profil kandydata można podzielić na dwie grupy (Suchar):

– właściwości potrzebne do sprostania zadaniom zawodowym: wiedza, doświadczenie, umiejętności praktyczne, cechy osobowości.

– właściwości kandydata konieczne, by pasował do specyfiki firmy i stanowiska: kultura organizacyjna, preferencje przełożonych oraz cechy psychiczne.

Dodaj komentarz

Font Resize
Contrast