Profile kompetencyjne

Do coraz częściej wykorzystywanych metod czy technik przygotowania profilu kandydata należą profile kompetencyjne. Profil kompetencyjny jest charakterystyką kandydata przedstawioną za pomocą kompetencji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku.
W tworzeniu profili kompetencyjnych kompetencje rozumiane są jako pojęcie szersze od kwalifikacji, dotyczące ogółu trwałych właściwości człowieka, tworzących związek przyczynowo-skutkowy z osiąganymi przez niego wysokimi i/lub ponadprzeciętnymi efektami pracy, które mają swój mierzalny charakter. Wyróżnia się pięć rodzajów właściwości jednostki tworzących kompetencje:

– motywy,

– cechy,

– postawy i wartości,

– wiedza,

– umiejętności

Dodaj komentarz

Font Resize
Contrast