Segmentacja rynku pracy

Podział rynku pracy na części wedle przyjętych kryteriów o charakterze zawodowym, przestrzennym, branżowym czy organizacyjnym nazywany jest jego segmentacją. Segmentacja rynku pracy wiąże się z procesem rekrutacji, a zwłaszcza prowadzonym w jej ramach naborem kandydatów, który może mieć charakter wąski bądź szeroki.

Rekrutacja wąska polega na skierowaniu oferty pracy do stosunkowo ściśle określonej grupy kandydatów. Celem tej rekrutacji nie jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców, tylko wyłonienie ściśle określonej grupy osób; przeważnie o wysokich i stosunkowo rzadko występujących kwalifikacjach zawodowych.

Rekrutacja szeroka oznacza oddziaływanie na cały segment rynku pracy, by zainteresować ofertą pracy jak najszersze grono potencjalnych pracowników. Ten  typ rekrutacji stosuje się w pierwszej kolejności podczas poszukiwania pracowników do wykonywania prac prostych, niewymagających specjalistycznego przygotowania.

Rekrutacja może być prowadzona na wewnętrznym lub zewnętrznym rynku pracy; pierwsza dotyczy kierowania ofert pracy do już zatrudnionych pracowników, druga polega na pozyskiwaniu kandydatów spoza danej organizacji (Pocztowski). Przy rekrutacji wewnętrznej można dokonać arbitralnego wskazania kandydata lub zorganizować konkurs wewnętrzny. Jeżeli rekrutacja prowadzona jest poza firmą kolejnym krokiem jest skonstruowanie ogłoszenia rekrutacyjnego.

Dodaj komentarz

Font Resize
Contrast