Selekcja i pre-selekcja

Selekcja kandydatów polega na ocenie ich przydatności do pracy w określonej firmie, na sprecyzowanym stanowisku pracy i wskazaniu osoby o największej przydatności. Selekcja może mieć charakter pozytywny lub negatywny.

         Proces selekcji zazwyczaj rozpoczyna analiza dokumentów aplikacyjnych, zwana preselekcją. Kryteria preselekcji mogą być różnie określane. Niezależnie od tego jak je nazwiemy na ogół osoba odpowiedzialna na proces rekrutacji i selekcji podczas preselekcji decyduje czyją kandydaturę chce poznać lepiej, której z pewnością nie chce szerzej analizować oraz pojawiają się kandydaci, którzy zarazem budzą zainteresowanie i wątpliwości. Kandydat z ostatniej grupy może przejść do kolejnego etapu, jeśli pojawi się mało kandydatur bardzo dobrych lub odpaść, jeżeli poziom prezentowany przez konkurentów będzie wysoki.

Typ aplikacji:
ODPOWIEDNIA „TRUDNO POWIEDZIEĆ” NIEODPOWIEDNIA
Kandydaci

spełniający wymagania.

Kandydaci interesujący,

ale budzący wątpliwości.

Kandydaci

nie spełniający wymagań.

Tabela. 4. Przykładowy podział aplikacji

Powszechnie wykorzystywane dokumenty aplikacyjne w procesie rekrutacji to życiorys zawodowy (nazwa pochodzi od łacińskiego curriculum vitae, oznaczającego bieg życia, w skrócie CV), list motywacyjny oraz formularz aplikacyjny, czyli kwestionariusz wypełniany, elektronicznie lub formą tradycyjną, przez kandydata do pracy. Zazwyczaj kandydaci proszeni są o przygotowanie CV lub uzupełnienie formularza aplikacyjnego.

Dodaj komentarz

Font Resize
Contrast