Skuteczna rekrutacja

Pięć elementów wpływa na skuteczność rekrutacji, są to:

  1. Wizerunek organizacji (employer branding, czyli budowanie wizerunku pracodawcy). Słowo wizerunek jest odpowiednikiem angielskiego „image”, które z kolei pochodzi z łaciny, a dokładnie od „imitati”, co znaczy „imitować” (Giereło). Wizerunek organizacji tworzą: opinie o wielkości wynagrodzeń, możliwości rozwoju zawodowego, szanse realizacji ścieżki kariery i tempo ewentualnego awansu, dynamika branży, polityka zarządzania, stabilność zatrudnienia. Korzystny wizerunek organizacji oczywiście pomaga wzbudzać zainteresowanie najatrakcyjniejszych na rynku pracy kandydatów.
  2. Atrakcyjność miejsca pracy oczywiście jest kwestią indywidualną, a zależy od osobowości, zainteresowań kandydata i wielu innych czynników. Przykładowo inne spojrzenie na to czy dane miejsce pracy jest nudne będzie miał typowy flegmatyk, a inne klasyczny przykład choleryka. Stanowiska powszechnie uznane za nieatrakcyjne podczas rekrutacji mogą budzić mniejsze zainteresowanie potencjalnych kandydatów.
  3. Wewnętrzna polityka kadrowa organizacji. Jeśli jest odpowiednia wzmacnia, omówiony w punkcie pierwszym, wizerunek organizacji.
  4. Szanowanie przepisów prawa polegające na zakazie selekcjonowania w oparciu o czynniki inne niż kwalifikacje.
  5. Koszty rekrutacji; zarówno w sensie finansowym, jak i dotyczącym zaangażowania pracy. Na ogół gotowość poniesienia większych kosztów wynika z rangi jaką dane stanowisko pracy ma dla organizacji.

Dodaj komentarz

Font Resize
Contrast