Wielka Piątka Czynników Osobowości

Z procesem tworzenia profilu kandydata nieodzownie wiąże się określenie pożądanych cech psychologicznych. W skutecznym zrealizowaniu tego niełatwego zadania najbardziej bezpieczne wydaje się wykorzystanie sprawdzonego modelu. Do najpowszechniejszych należy przekonanie o występowaniu Wielkiej Piątki Czynników Osobowości. Autorami najbardziej spopularyzowanej wersji Wielkiej Piątki, czyli pięcioczynnikowego modelu osobowości są Paul Costa i Jeff McCrae, którzy skonstruowali popularny na całym świcie kwestionariusz NEO FFI. Wymiary osobowości wskazane przez wymienionych autorów to:

– ekstrawersja,

– ugodowość,

– sumienność,

– neurotyczność,

– otwartość na doświadczenie.

Dodaj komentarz

Font Resize
Contrast